ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปด้วยอโนไดซ์ใสด้าน

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing1

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปด้วยอโนไดซ์ใสด้าน

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing2

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปด้วยอโนไดซ์ใสด้าน

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing3

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปด้วยอโนไดซ์ใสด้าน

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing4

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปด้วยอโนไดซ์ใสด้าน

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing5

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปด้วยอโนไดซ์ใสด้าน